Vezetőség

Vezetőség tagjai:

Schlichter Györgyné elnök

Lakos Sándorné elnökhelyettes

Radák Tibor elnökségi tag

Bíró Bálintné titkár

Palacskó Lászlóné titkár

Tódorné Vukov Éva titkár

Tóth Irén titkár

Törő Istvánné titkár

Harsányi László tiszteletbeli elnök